تمکن مالی

از جمله مدارکی که جهت سفر به بعضی از مقصد گردشگری و ثبت نام تورهای مسافرتی از قبیل تور اروپا (تور ایتالیا، تور اسپانیا، تورفرانسه)، تور کانادا، تور چین، توربلغارستان لازم می باشد، ارائه نامه تمکن مالی است. و همچنین جهت دریافت ویزای بعضی کشورهای اروپایی، آسیایی و همچنین امریکایی بطور مثال: ویزای شنگن، ویزای کانادا، ویزای چین، ویزای بلغارستان لازم است. نامه تمکن مالی سندی است که بانک شرایط مالی مس...

نمایش