پروازهای ترکی

در حال حاضر چندین شرکت هواپیمایی ترکی که دارای مجوز پرواز به شهر های ترکیه ( تهران-استانبول-تهران، تهران-آنتالیا-تهران ، تهران-آنکارا-تهران ، تهران-ازمیر-تهران ، تهران-اسپارتا-تهران ، تهران-سبیها-تهران ، تهران-آتاترک-تهران و تهران-بدروم-تهران )را بصورت پروازهای سیستمی و چارتر داشته و مسئولیت جابجایی مسافران تور ترکیه را با خمات و قیمت های متفاوت به عهده دارند.

نمایش