پروازهای ترکی

در حال حاضر چندین شرکت هواپیمایی ترکی که دارای مجوز پرواز به شهر های ترکیه ( تهران-استانبول-تهران، تهران-آنتالیا-تهران ، تهران-آنکارا-تهران ، تهران-ازمیر-تهران ، تهران-اسپارتا-تهران ، تهران-سبیها-تهران ، تهران-آتاترک-تهران و تهران-بدروم-تهران )را بصورت پروازهای سیستمی و چارتر داشته و مسئولیت جابجایی مسافران تور ترکیه را با خدمات و قیمت های متفاوت به عهده دارند

شرکت هواپیمایی ترکیش:1

TUR

شرکت هواپیمایی اطلس گلوبال:2

ATLAS

شرکت هواپیمایی پگاسوس:3

PEGASUS

شرکت هواپیمایی فریبرد:4

FR

شرکت هواپیمایی انور:5

ONUR

شرکت هواپیمایی سان اکسپرس:6

SUN

شرکت هواپیمایی تیلویند:7

TW

شرکت هواپیمایی بوراجت :8

BR

شرکت هواپیمایی اسکای:9

SKY