تمکن مالی

از جمله مدارکی که جهت سفر به بعضی از مقصد گردشگری و ثبت نام تورهای مسافرتی  از قبیل توراروپا (تورایتالیا، توراسپانیا، تورفرانسه)، تورکانادا، تورچین، توربلغارستان لازم می باشد، ارائه نامه تمکن مالی است.  و همچنین جهت دریافت ویزای بعضی کشورهای اروپایی، آسیایی و همچنین امریکایی بطور مثال: ویزای شنگن، ویزای کانادا، ویزای چین، ویزای بلغارستان لازم است. نامه تمکن مالی سندی است که بانک شرایط مالی مسافر را بیان و رقم موجودی را تایید می نماید. این نامه که معمولا توسط تمامی شعب بانکها صادر می گردد، سندی رسمی است  که تنها موجودی حسابهای فرد به ریال و نرخ برابری آن به ارز در آن اشاره می گردد.

بدینوسیله آژانس خاتون سیر از مسافرین محترم خواهشمند است جهت تسهیل در روند صدور نامه تمکن مالی جهت ثبت نام تورهای مسافرتی خاتون سیر به موارد ذیل دقت فرمایید.

1-  اگرچه که نامه تمکن مالی می تواند به چند زبان صادر گردد اما از آنجاییکه این سند به سفارت مربوطه تحویل داده می شود ،لازم است به زبان لاتین صادر گردد.

2- نامه بایستی بر روی سربرگ رنگی بانک و ممهور به مهر برجسته و امضاء پرسنل بانک صادر گردد.

3- بهتر است در هنگام صدور نامه یک برگ کپی از صفحه اول گذرنامه جهت وارد نمودن املاء صحیح نام مسافر بهمراه داشته باشید.

4- برخلاف نامه پرینت حساب، مسافرین می توانند مبلغ مورد نظر را به حساب واریز نمایند و سپس نامه تمکن مالی خود را با Credit Balance  مورد نظر دریافت کنند.


نمونه تمکن مالی

تمکن