ایرلاین سان اکسپرس

شرکت هواپیمایی سان اکسپرس در سال 1990در نتیجه همکاری شرکت هواپیمایی آلمانی به نام لوفت هانزا وشرکت هواپیمایی ترک به نام ترکیش ایرلاینز در شهر آنتالیا به وجود آمد، این شرکت هواپیمایی فعالیت خود را با پرواز فرانکفورت -  آنتالیا آغاز کرد و سپس فعالیت خود را گسترش داد و شعبه هایی در و فرودگاه آنتالیا و فرودگاه عدنان مندرس تاسیس کرد.

هم اکنون شرکت هواپیمایی سان اکسپرس با ۷۰ فروند هواپیما، پرواز هایی به مقصد اروپا، اسیا و آفریقای شمالی دارد.

میزان بار مجاز در پرواز های اکونومی پرواز های سان اکسپرس 20 کیلوگرم می باشد.